RAKENNETTU TIE KANNATTAA MYÖS HOITAA KUNNOLLA
PuunkorjuuMetsämaan muokkausTienrakennus ja -hoitoMaanrakennus

Tienrakennus ja -hoito

Tarjoamme tienrakennusta ja kunnossapitoa. Yleisille, yksityisille ja metsäteille.

  • tiepintojen kunnossapito
  • lumen auraus
  • teiden varsien niitto murskaimella
  • pellonreunat

Vesakkomurskaimen terät silppuavat vesakon siten, ettei risuja tarvitse jälkikäteen keräillä. Myös uudelleen vesoittuminen on hidasta repivän ja murskaavan työmenetelmän ansiosta.

Käytössämme oleva kalusto:

  • 170 hevosvoiman traktori varustettuna auraus-, niitto- ja lanausvarusteilla